GAZİANTEP PROJESİ

'GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANINDA BULUNAN KATI ATIKLARDAN ÇIKAN METAN GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ' PROJESİ

Şu anda firmamız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bolu Belediyeleriyle "Katı Atık Depolama Alanında oluşan Metan Gazından (Çöp Biyogazı-LFG)Enerji Üretim Projeleri" ni yürütmektedir.Aynı zamanda da katı atık depolama alanında oluşan gazın alternatif bir enerji olarak araçlarda yakıt olarak (CNG - Compressed Natural Gas) olarak ta değerlendirilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarını yürütmektedir.

Gaziantep Katı Atık depolama Alanında Gazdan (Çöp biyogazı) Enerji Üretimi projemiz; Sözkonusu proje yukarıda bahsettiğimiz gibi Yap-İşlet yöntemiyle yapılmakta olan bir projedir.Sözkonusu proje 10 ay gibi bir sürede ülkemizde bu konuda en hızlı gerçekleştirilen projelerden biridir.Kurulu güç kapasitesi 3,3 MW olup EPDK'dan "Üretim Lisansı" alınmıştir.

Bu Projeyle yaklaşık olarak yıllık 130,000 ton karbon emisyonu azaltılmış olacaktır.Bilindiği üzere katı atık alanlarında oluşan metan gazının patlayıcı olmasının yanında küresel ısınmaya olumsuz katkısı vardır.Bu olumsız etkiye sera gazı da denir.Bu gaz aynı hacimdeki karbondioksit etkisinin 21 katıdır.

 

Firmamız "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanının İşletilmesi ve Depolama Alanında Bulunan Katı Atıklardan Çıkan Metan Gazının Kullanılarak Elektrik Üretim Tesisi" işini alarak elektrik üretimi için gerekli projelendirme ve lisans işlemlerini tamamlamıştır.

Projelendirme ve depolama alanında bulunan katı atıkların detaylı analizlerinin yapılması için gerek yurtiçinden gerek Güney Kore'den teknik ekipler getirilerek analiz ve ölçümler yapılmıştır.


Firmamız ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "Tarihten Gelen Dostluğu Gelecek Nesillere Taşıyoruz" sloganıyla Kore Savaşı'na katılan ve Gaziantep'teki Kore Gazileri ile Güney Kore Büyükelçisi'nin de katılıdığı toplantıyla proje tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

Proje kapsamında yapılacak işin detaylandırılmasını müteakip gazların toplanması amacıyla, 8 metre ile 41 metre arasında değişen derinliklerde 800 mm çapında 38 adet sondaj kuyusu açılarak içerisine delikli 200-250 mm lik HDPE borular yerleştirilmiş ve gaz toplama bacaları oluşturulmuştur. Açılan bu 38 adet dikey gaz toplama bacasından çıkan gazların merkez noktalara taşınması için toplam 7643 metre boyunda 110 mm çapında HDPE borularla yatay borulama yapılmış ve üzerleri sızdırmaz toprak tabakası ile kapatılmıştır.

 

3 ayrı hattan oluşan gaz toplama sistemindeki gaz toplama boruları oluşturulan bu merkezlere bağlantılandırılmış ve elektrik üretim merkezine kadar olacak ana hat için 633 metre kanal açılmış ve HDPE borularla merkeze taşınması sağlanmıştır.

                                                                                                                                                                                   Devamı
Anasayfa Kurumsal Hakkımızda Teknik Bilgi Projeler Sertifikalar İletişim


Copyright © Cev-tr.com 2010. Tüm hakları saklıdır.